Statistická ročenka České republiky - 2009


13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
A.Věda a technologie
Metodika Word PDF
13-1. Lidské zdroje ve vědě a technologiích (LZVT) Excel
13-2. Osoby s terciálním vzděláním Excel
13-3. Zaměstnaní ve vědeckých a technických oborech Excel
13-4. Studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech (ISCED 97) Excel
13-5. Základní ukazatele výzkumu a vývoje Excel
13-6. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
13-7. Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle sektorů a zaměstnání Excel
13-8. Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů užití a zdrojů financování Excel
13-9. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj za podnikatelský sektor podle velikosti podniků a odvětví OKEČ Excel
13-10. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů (GBAORD) Excel
13-11. Patenty udělené v České republice Excel
13-12. Licence na patenty a užitné vzory nabyté subjekty v České republice Excel
13-13. Licence na patenty a užitné vzory poskytnuté subjekty z České republiky Excel
13-14. Zahraniční obchod s technologicky vyspělým zbožím Excel
13-15. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
13-16. Základní ukazatele skupiny odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností (high-tech zpracovatelský sektor) Excel
13-17. Základní ukazatele skupiny odvětví služeb s vysokou technologickou náročností (high-tech služby) Excel
B. Informační společnost
Metodika Word PDF
13-18. Základní ukazatele telekomunikační a internetové infrastruktury Excel
13-19. IT odborníci Excel
13-20. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
13-21. Investice do softwaru podle sektorů a odvětví OKEČ Excel
13-22. Zahraniční obchod s ICT zbožím Excel
13-23. Zahraniční obchod s ICT službami Excel
13-24. Základní ukazatele odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějící informační a komunikační technologie (ICT zpracovatelský sektor) Excel
13-25. Základní ukazatele odvětví poskytující služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT služby) Excel
13-26. Podniky s připojením k internetu Excel
13-27. Podniky s vlastními webovými stránkami Excel
13-28. Zaměstnané osoby používající v práci osobní počítač Excel
13-29. Elektronické obchodování podniků - hodnota elektronického nákupu Excel
13-30. Elektronické obchodování podniků - hodnota elektronického prodeje Excel
13-31. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
13-32. Domácnosti s pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem Excel
13-33. Domácnosti vybavené osobním počítačem a s připojením k internetu Excel
13-34. Jednotlivci používající mobilní telefon Excel
13-35. Jednotlivci používající internet Excel
13-36. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu Excel
13-37. Obecní úřady s připojením k internetu a vlastními webovými stránkami Excel
13-38. Obecní úřady využívající informační technologie (IT) ve vztahu k občanům v roce 2007 Excel
13-39. Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel
13-40. Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel
13-41. Osobní počítače na školách podle typu škol Excel
13-42. Studenti 16 let a starší používající mobilní telefon, počítač a internet Excel
13-43. Informační technologie v samostatných ordinacích lékařů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.