Statistická ročenka České republiky - 2009


9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA
Metodika Word PDF
9-1. Příjmy hospodařících domácností, míra ohrožení chudobou a náklady na bydlení Excel
9-2. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2008 Excel
9-3. Hospodařící domácnosti podle vztahu čistého příjmu k životnímu minimu v roce 2008 Excel
9-4. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby v roce 2008 Excel
9-5. Vydání a spotřeba domácností SRÚ Excel
9-6. Složení domácností SRÚ a struktura peněžních příjmů podle postavení osoby v čele v roce 2008 Excel
9-7. Struktura peněžních vydání domácností SRÚ podle postavení osoby v čele v roce 2008 Excel
9-8. Složení domácností a struktura peněžních příjmů rodin s dětmi a s minimálními příjmy a domácností s dětmi v roce 2008 Excel
9-9. Struktura peněžních vydání rodin s dětmi a s minimálními příjmy a domácností s dětmi v roce 2008 Excel
9-10. Struktura peněžních vydání u vybraných skupin domácností SRÚ s různou příjmovou úrovní Excel
9-11. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin na 1 obyvatele Excel
9-12. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele Excel
9-13. Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.