Statistická ročenka České republiky - 2009


6. FINANCE
Metodika Word PDF
6-1. Konsolidované veřejné rozpočty – příjmy a výdaje (metodika MMF) Excel
6-2. Veřejné rozpočty – příjmy a výdaje v roce 2008 (metodika MMF) Excel
6-3. Výdaje veřejných rozpočtů ve funkčním členění v roce 2008 (metodika MMF) Excel
6-4. Dluh veřejných rozpočtů k 31. 12. 2008 (metodika MMF) Excel
6-5. Výsledky hospodaření státního rozpočtu Excel
6-6. Příjmy státního rozpočtu Excel
6-7. Výdaje státního rozpočtu v druhovém členění Excel
6-8. Výdaje státního rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby Excel
6-9. Příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti Excel
6-10. Výdaje krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti Excel
6-11. Výdaje místních rozpočtů podle odvětvového třídění rozpočtové skladby Excel
6-12. Závěrečné účty státních fondů v roce 2008 Excel
6-13. Vojenské výdaje podle druhů nákladů a směrů určení v roce 2008 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.