Statistická ročenka České republiky - 2009


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodika Word PDF
2-1. Poloha území České republiky Excel
2-2. Maximální vzdálenosti na ploše České republiky Excel
2-3. Rozloha území ČR, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí v územním členění k 31. 12. 2008 Excel
2-4. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) k 31. 12. 2008 Excel
2-5. Města České republiky s více než 15 000 obyvateli k 31. 12. 2008 Excel
2-6. Klimatické hodnoty v roce 2008 Excel
2-7. Extrémní hodnoty meteorologických prvků v roce 2008 Excel
2-8. Vybraná meteorologická data z hlavních stanic Excel
2-9. Průměrné srážky v roce 2008 ve srovnání s dlouhodobým srážkovým úhrnem za období 1961 až 1990 Excel
2-10. Průměrná teplota vzduchu v roce 2008 ve srovnání s dlouhodobým teplotním průměrem za období 1961 až 1990 Excel
2-11. Poloha meteorologických stanic Excel
2-12. Průměrné roční srážky a odtoky ve vybraných povodích za rok 2008 Excel
2-13. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2008, při kterých byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než dvouletý Excel
2-14. Průměrné průtoky hlavních toků v roce 2008 Excel
2-15 Základní (podzemní) odtok v roce 2008 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.