Statistická ročenka České republiky - 2007


24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika PDF
24-1. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
24-2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů v roce 2006 Excel
24-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob Excel
24-4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek Excel
24-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2006 Excel
24-6. Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění (stav k 31. 12.) Excel
24-7. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
24-8. Počet nově přiznaných důchodů Excel
24-9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů Excel
24-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2006 Excel
24-11. Vyplacené dávky státní sociální podpory Excel
24-12. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2006 Excel
24-13. Zařízení sociální péče (stav k 31. 12.) Excel
24-14. Domovy důchodců podle krajů v roce 2006 Excel
24-15. Místa v zařízeních sociální péče Excel
24-16. Pečovatelská služba Excel
24-17. Pracovníci zabezpečující pečovatelskou službu Excel
24-18. Výdaje na služby sociální péče Excel
24-19. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.