Statistická ročenka České republiky - 2007


22. KULTURA A SPORT
Metodika PDF
22-1. Státní divadla Excel
22-2. Ostatní divadla Excel
22-3. Hudební soubory Excel
22-4. Muzea a galerie (muzea výtvarných umění) Excel
22-5. Památkové objekty s kulturním využitím Excel
22-6. Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny Excel
22-7. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
22-8. Veřejné knihovny Excel
22-9. Krajské vědecké knihovny Excel
22-10. Knihovny vysokých škol Excel
22-11. Kulturní instituce podle krajů Excel
22-12. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení Excel
22-13. Noviny, časopisy a knihy Excel
22-14. Kina Excel
22-15. Zvukové nahrávky Excel
22-16. Přenos pozemního televizního a rozhlasového signálu Excel
22-17. Televizní vysílání Excel
22-18. Provozovatelé televizního vysílání Excel
22-19. Rozhlasové vysílání Excel
22-20. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
22-21. Účast na letních a zimních olympijských hrách Excel
22-22. Umístění českých sportovců na letních a zimních olympijských hrách Excel
22-23. Umístění českých sportovců do 3. místa na ZOH Turín 2006 Excel
22-24. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích světa ve vybraných sportech Excel
22-25. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích Evropy ve vybraných sportech Excel
22-26. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci Excel
22-27. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy Excel
22-28. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu sportovních zařízení Excel
22-29. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2006 Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.