Statistická ročenka České republiky - 2007


17. STAVEBNICTVÍ
Metodika PDF
17-1. Struktura stavebních prací stavebních podniků Excel
17-2. Stavební práce stavebních podniků Excel
17-3. Stavební práce stavebních podniků podle směrů výstavby Excel
17-4. Stavební práce stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle směrů výstavby Excel
17-5. Stavební podniky podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-6. Průměrný počet zaměstnanců stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-7. Stavební práce stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-8. Struktura stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců v roce 2006 Excel
17-9. Zakázky stavebních prací (stav k 31. 12.) Excel
17-10. Stavební práce provedené v tuzemsku, podle kraje místa stavby Excel
17-11. Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda Excel
17-12. Stavební stroje ve stavebních podnicích (stav k 31. 12.) Excel
17-13. Byty v nových budovách podle způsobu výstavby Excel
17-14. Byty podle stadia rozestavěnosti a plocha dokončených bytů (stav k 31. 12.) Excel
17-15. Zahájené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-16. Rozestavěné byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-17. Dokončené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-18. Velikosti bytů v dokončených bytových domech Excel
17-19. Velikosti bytů v dokončených rodinných domech Excel
17-20. Základní údaje o dokončených bytových objektech Excel
17-21. Zrušené rodinné domy, bytové domy a jednotlivé byty Excel
17-22. Zrušené byty podle velikosti v roce 2006 Excel
17-23. Vydaná stavební povoleních podle krajů Excel
17-24. Předpokládaná hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel
17-25. Finanční ukazatele stavebních podniků Excel
17-26. Struktura majetku a kapitálu stavebních podniků Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.