Statistická ročenka České republiky - 2007


14. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodika PDF
14-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) Excel
14-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) Excel
14-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny) Excel
14-4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny) Excel
14-5. Bilance půdy (stav k 31. 12.) Excel
14-6. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2006 Excel
14-7. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
14-8. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin Excel
14-9. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2006 Excel
14-10. Sklizeň zemědělských plodin Excel
14-11. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2006 Excel
14-12. Plochy vinic a sklizeň hroznů Excel
14-13. Plochy chmelnic a sklizeň chmele Excel
14-14. Sklizeň zeleniny Excel
14-15. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce Excel
14-16. Úroveň zemědělské výroby Excel
14-17. Produkce vybraných výrobků v domácnostech obyvatelstva Excel
14-18. Hospodářská zvířata Excel
14-19. Hospodářská zvířata podle věkových skupin Excel
14-20. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2007 Excel
14-21. Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura jeho stavů v dobytčích jednotkách Excel
14-22. Intenzita chovu hospodářských zvířat Excel
14-23. Živočišná výroba Excel
14-24. Užitkovost hospodářských zvířat Excel
14-25. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
14-26. Průměrná porážková hmotnost jatečných zvířat Excel
14-27. Včelařství Excel
14-28. Celkový prodej hlavních zemědělských výrobků Excel
14-29. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách Excel
14-30. Spotřeba průmyslových hnojiv Excel
14-31. Spotřeba účinných látek na ochranu rostlin Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.