Statistická ročenka České republiky - 2007


13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
A.Věda a technologie
Metodika PDF
13-1. Lidské zdroje ve vědě a technologii podle oborů vzdělávání a zaměstnání Excel
13-2. Souhrnné ukazatele výzkumu a vývoje Excel
13-3. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů Excel
13-4. Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle sektorů a zaměstnání Excel
13-5. Výdaje na výzkum a vývoj podle sektoru užití a zdrojů financování Excel
13-6. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru podle odvětví OKEČ Excel
13-7. Výdaje na výzkum a vývoj podnikatelského sektoru v zahraničních afilacích Excel
13-8. Státní rozpočtové výdaje a státní dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů (GBAORD) Excel
13-9. Přihlášky vynálezů a udělené patenty v ČR Excel
13-10. Nakoupené a prodané licence na patenty a užitné vzory Excel
13-11. Zahraniční obchod s technologicky vyspělým (high-tech) zbožím Excel
13-12. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
13-13. Hlavní ukazatele skupiny odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor) Excel
13-14. Základní infrastruktura informačních a komunikačních technologií Excel
13-15. Počítačoví odborníci a osoby se vzděláním v oblasti informatiky a výpočetní techniky (VT) Excel
13-16. Zahraniční obchod se zbožím v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT zboží) Excel
13-17. Zahraniční obchod se službami v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT služby) Excel
13-18. Základní ukazatele odvětví produkujících informační a komunikační technologie (ICT sektor) Excel
13-19. Podniky s připojením k internetu a vlastními webovými stránkami Excel
B. Informační společnost
Metodika PDF
13-20. Používání počítačů zaměstnanci v podnikatelském sektoru Excel
13-21. Elektronické obchodování v podnikatelském sektoru - nákup Excel
13-22. Elektronické obchodování v podnikatelském sektoru - prodej Excel
13-23. Domácnosti vybavené osobním počítačem a připojením k internetu Excel
13-24. Použití mobilního telefonu jednotlivci Excel
13-25. Použití osobního počítače jednotlivci Excel
13-26. Použití internetu jednotlivci Excel
13-27. Použití internetu k elektronickému nakupování jednotlivci Excel
13-28. Rozšíření vybraných ICT v obcích ČR podle jejich velikosti Excel
13-29. Použití internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě v roce 2006 Excel
13-30. Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách podle krajů Excel
13-31. Rozšíření počítačů ve školách Excel
13-32. Rozšíření vybraných ICT ve zdravotnických zařízeních v roce 2006 Excel
13-33. Způsob použití internetu v samostatných ordinacích lékařů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.