Statistická ročenka České republiky - 2007


9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA
Metodika PDF
9-1. Vydání a spotřeba domácností zpravodajského souboru v časové řadě Excel
9-2. Složení zpravodajského souboru a struktura peněžních příjmů domácností podle postavení osoby v čele v roce 2006 Excel
9-3. Struktura peněžních vydání domácností podle postavení osoby v čele v roce 2006 Excel
9-4. Složení zpravodajského souboru a struktura peněžních příjmů rodin s dětmi a s minimálními příjmy a domácností s dětmi v roce 2006 Excel
9-5. Struktura peněžních vydání rodin s dětmi a s minimálními příjmy a domácností s dětmi v roce 2006 Excel
9-6. Struktura peněžních vydání u vybraných skupin domácností s různou příjmovou úrovní Excel
9-7. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin na 1 obyvatele Excel
9-8. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele Excel
9-9. Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.