Statistická ročenka České republiky - 2007


8. CENY
Metodika PDF
8-1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitelských cen (roční průměry) Excel
8-2. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) Excel
8-3. Indexy cen průmyslových výrobců ve vybraných oddílech, skupinách a třídách SKP Excel
8-4. Indexy cen stavebních prací a indexy cen stavebních děl podle směrů výstavby Excel
8-5. Indexy cen tržních služeb ve vybraných skupinách podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu Excel
8-6. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků Excel
8-7. Ceny vybraných sortimentů surového dříví Excel
8-8. Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb Excel
8-9. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb Excel
8-10. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb podle vybraných sociálních skupin domácností v roce 2006 Excel
8-11. Indexy cen vybraných druhů nemovitostí Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.