Statistická ročenka České republiky - 2007


7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE
Metodika PDF
7-1. Měnový přehled (stav k 31. 12.) Excel
7-2. Měnová báze ČNB (stav k 31. 12.) Excel
7-3. Korunové úvěry klientům poskytované obchodními bankami podle sektorů a odvětví (stav k 31. 12.) Excel
7-4. Úvěry klientům v cizí měně poskytované obchodními bankami podle sektorů a odvětví (stav k 31. 12.) Excel
7-5. Korunové úvěry klientům poskytované obchodními bankami podle účelu (stav k 31. 12.) Excel
7-6. Úvěry klientům v cizí měně poskytované obchodními bankami podle účelu (stav k 31. 12.) Excel
7-7. Korunové vklady přijaté obchodními bankami od klientů, členěné podle sektorů a odvětví (stav k 31. 12.) Excel
7-8. Vklady klientů v cizí měně přijaté obchodními bankami podle sektorů a odvětví (stav k 31. 12.) Excel
7-9. Korunové vklady klientů přijaté obchodními bankami členěné podle délky uložení (stav k 31. 12.) Excel
7-10. Vklady klientů v cizí měně přijaté obchodními bankami členěné podle délky uložení (stav k 31.12.) Excel
7-11. Úrokové sazby z korunových klientských úvěrů Excel
7-12. Úrokové sazby z korunových klientských vkladů Excel
7-13. Průměrné úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit (roční průměry) Excel
7-14. Repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba Excel
7-15. Síť bankovního sektoru - počet činných komerčních bank (stav k 31. 12.) Excel
7-16. Platební bilance Excel
7-17. Přímé zahraniční investice do ČR podle zemí Excel
7-18. Přímé zahraniční investice do ČR podle odvětví OKEČ Excel
7-19. Investiční pozice vůči zahraničí (stav k 31. 12.) Excel
7-20. Zahraniční zadluženost České republiky (stav k 31. 12.) Excel
7-21. Devizové rezervy (stav k 31. 12.) Excel
7-22. Indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny Excel
7-23. Devizové kurzy hlavních měn Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.