Statistická ročenka České republiky - 2007


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodika PDF
2-1. Poloha území České republiky Excel
2-2. Maximální vzdálenosti na ploše České republiky Excel
2-3. Rozloha území ČR, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí podle okresů k 31. 12. 2006 Excel
2-4. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) k 31. 12. 2006 Excel
2-5. Města České republiky s více než 10 000 obyvateli k 31. 12. 2006 Excel
2-6. Klimatické hodnoty v roce 2006 Excel
2-7. Extrémní hodnoty meteorologických prvků v roce 2006 Excel
2-8. Vybraná meteorologická data z hlavních stanic Excel
2-9. Průměrné srážky v roce 2006 ve srovnání s dlouhodobým srážkovým úhrnem za období 1961 až 1990 Excel
2-10. Průměrná teplota vzduchu v roce 2006 ve srovnání s dlouhodobým teplotním průměrem za období 1961 až 1990 Excel
2-11. Poloha meteorologických stanic Excel
2-12. Průměrné roční srážky a odtoky ve vybraných povodích za rok 2006 Excel
2-13. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2006, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než pětiletý Excel
2-14. Průměrné průtoky hlavních toků v roce 2006 Excel
2-15. Základní (podzemní) odtok v roce 2006 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.