Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011


Olomoucký kraj
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Olomoucký kraj PDF
Tabulky
Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle věku podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle věku podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle národnosti podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle národnosti podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle státního občanství podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obyvatelstvo podle státního občanství podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obydlené domy podle druhu domu, vlastníka domu a  období výstavby podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obydlené domy podle druhu domu, vlastníka domu a období výstavby podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, vybavenosti osobním počítačem a vybavenosti sociálním zařízením podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, vybavenosti osobním počítačem a vybavenosti sociálním zařízením podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle velikostních skupin obcí v kraji Excel PDF
Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji Excel PDF
Vybrané údaje podle obcí Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.