Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011


Hlavní město Praha
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Hlavní město Praha PDF
Tabulky
Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle věku podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle věku podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle národnosti podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle národnosti podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle náboženské víry podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obyvatelstvo podle státního občanství podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obyvatelstvo podle státního občanství podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obydlené domy podle druhu domu, vlastníka domu a období výstavby podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obydlené domy podle druhu domu, vlastníka domu a období výstavby podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, vybavenosti osobním počítačem a vybavenosti sociálním zařízením podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, vybavenosti osobním počítačem a vybavenosti sociálním zařízením podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle velikostních skupin městských částí Excel PDF
Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle správních obvodů Hlavního města Prahy Excel PDF
Vybrané údaje podle městských částí Hlavního města Prahy Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.