Statistická ročenka České republiky - 2013


31. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodika Word PDF
31-1. Domovní a bytový fond, bytové domácnosti, hospodařící domácnosti podle typu a způsobu bydlení podle výsledků sčítání lidu v letech 1970–2011 Excel
31-2. Domovní fond podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-3. Obydlené domy podle vlastníka domu a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-4. Obydlené byty podle typu bytů a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-5. Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostních skupin obcí a krajů k  26. 3. 2011 Excel
31-6. Obydlené byty podle počtu obytných místností a podle velikostních skupin obcí a krajů k  26. 3. 2011 Excel
31-7. Domovní a bytový fond podle krajů a okresů k 26. 3. 2011 Excel
31-8. Hospodařící domácnosti podle typu hospodařící domácnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-9. Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-10. Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-11. Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou podle počtu závislých dětí a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-12. Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou podle pohlaví osoby v čele domácnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-13. Hospodařící domácnosti podle typu hospodařící domácnosti a podle krajů a okresů k 26. 3. 2011 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.