Statistická ročenka České republiky - 2013


25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika Word PDF
25-1. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
25-2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů Excel
25-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob Excel
25-4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek Excel
25-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2012 Excel
25-6. Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění Excel
25-7. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
25-8. Počet nově přiznaných důchodů Excel
25-9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů Excel
25-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2012 Excel
25-11. Vyplacené dávky státní sociální podpory Excel
25-12. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2012 Excel
25-13. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb k 31. 12. 2012 Excel
25-14. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012 Excel
25-15. Pečovatelská služba Excel
25-16. Výdaje územních samospráv na sociální péči Excel
25-17. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči Excel
25-18. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.