Statistická ročenka České republiky - 2013


19. DOPRAVA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Metodika Word PDF
19-1. Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby) Excel
19-2. Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
19-3. Výkony železniční dopravy Excel
19-4. Vybrané ukazatele železniční dopravy Excel
19-5. Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí Excel
19-6. Výkony silniční dopravy Excel
19-7. Silniční nákladní doprava podle druhů věcí Excel
19-8. Motorová a přípojná vozidla Excel
19-9. Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy Excel
19-10. Výkony potrubní dopravy v oblasti přepravy ropy Excel
19-11. Výkony letecké dopravy Excel
19-12. Výkony letišť v České republice Excel
19-13. Vybrané údaje o České poště, státním podniku Excel
19-14. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
19-15. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
19-16. Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.