Statistická ročenka České republiky - 2013


13. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodika Word PDF
13-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) Excel
13-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) Excel
13-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny) Excel
13-4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny) Excel
13-5. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
13-6. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin Excel
13-7. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2012 Excel
13-8. Sklizeň zemědělských plodin Excel
13-9. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2012 Excel
13-10. Plochy vinic a sklizeň hroznů Excel
13-11. Plochy chmelnic a sklizeň chmele Excel
13-12. Sklizeň zeleniny Excel
13-13. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce Excel
13-14. Úroveň zemědělské výroby Excel
13-15. Produkce vybraných výrobků v domácnostech Excel
13-16. Hospodářská zvířata Excel
13-17. Hospodářská zvířata podle věkových skupin Excel
13-18. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2013 Excel
13-19. Intenzita chovu hospodářských zvířat a strukutra stavů v dobytčích jednotkách Excel
13-20. Intenzita chovu hospodářských zvířat Excel
13-21. Živočišná výroba Excel
13-22. Užitkovost hospodářských zvířat Excel
13-23. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
13-24. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat Excel
13-25. Včelařství Excel
13-26. Celkový prodej hlavních zemědělských výrobků Excel
13-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách podle druhu Excel
13-28. Spotřeba vybraných druhů potravin na 1 obyvatele Excel
13-29. Spotřeba minerálních hnojiv Excel
13-30. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2011/2012 Excel
13-31. Základní údaje o ovocných sadech v roce 2007 a 2012 Excel
13-32. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle jejich výměry v roce 2007 a 2012 Excel
13-33. Plocha sadů jabloní a hrušní podle skupin odrůd a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel
13-34. Plocha sadů broskvoní, meruněk, třešní, višní a slivoní podle stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.