Statistická ročenka České republiky - 2012


31. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodika Word PDF
31-1. Obyvatelstvo podle výsledků sčítání v letech 1970–2011 Excel
31-2. Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-3. Obyvatelstvo podle rodinného stavu a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-4. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-5. Obyvatelstvo podle národnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-6. Obyvatelstvo podle náboženské víry a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-7. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-8. Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-9. Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-10. Obyvatelstvo podle státního občanství a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-11. Cizinci podle druhu pobytu, pohlaví, věku a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2011 Excel
31-12. Obyvatelstvo podle krajů a okresů k 26. 3. 2011 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.