Statistická ročenka České republiky - 2012


29. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Metodika Word PDF
29-1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2011 Excel
29-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2011 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.