Statistická ročenka České republiky - 2012


28. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Metodika Word PDF
28-1. HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS) Excel
28-2. Míra růstu reálného HDP Excel
28-3. Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu Excel
28-4. Hrubý vládní dluh Excel
28-5. Přímé zahraniční investice Excel
28-6. Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD) Excel
28-7. Míra inflace Excel
28-8. Komparativní cenové úrovně Excel
28-9. Míra zaměstnanosti Excel
28-10. Míra nezaměstnanosti Excel
28-11. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel
28-12. Míra rizika chudoby po sociálních dávkách Excel
28-13. Veřejné výdaje na vzdělávání Excel
28-14. Naděje dožití při narození – muži Excel
28-15. Naděje dožití při narození – ženy Excel
28-16. Emise skleníkových plynů Excel
28-17. Produkce komunálních odpadů Excel
28-18. Energetická náročnost hospodářství Excel
28-19. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.