Statistická ročenka České republiky - 2012


26. KULTURA A SPORT
Metodika Word PDF
26-1. Státní divadla Excel
26-2. Ostatní divadla Excel
26-3. Hudební soubory Excel
26-4. Muzea a galerie (muzea výtvarných umění) Excel
26-5. Památkové objekty s kulturním využitím Excel
26-6. Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny Excel
26-7. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
26-8. Veřejné knihovny Excel
26-9. Krajské vědecké knihovny Excel
26-10. Knihovny vysokých škol Excel
26-11. Kulturní instituce podle krajů Excel
26-12. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení Excel
26-13. Noviny, časopisy a knihy Excel
26-14. Kina Excel
26-15. Zvukové nahrávky Excel
26-16. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu Excel
26-17. Rozhlasové vysílání Excel
26-18. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
26-19. Televizní vysílání Excel
26-20. Provozovatelé televizního vysílání Excel
26-21. Účast na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-22. Umístění českých sportovců na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-23. Medailová umístění českých sportovců na LOH Londýn 2012 Excel
26-24. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích světa ve vybraných sportech Excel
26-25. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích Evropy ve vybraných sportech Excel
26-26. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci Excel
26-27. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy Excel
26-28. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu sportovních zařízení Excel
26-29. Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2011 Excel

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.