Statistická ročenka České republiky - 2012


24. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
24-1. Zdravotnická zařízení celkem (stav k 31. 12.) Excel
24-2. Státní zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
24-3. Lůžková péče ve zdravotnických zařízeních Excel
24-4. Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2011 Excel
24-5. Odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2011 Excel
24-6. Lůžka v nemocnicích podle oddělení (stav k 31. 12.) Excel
24-7. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (stav k 31. 12.) Excel
24-8. Lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2011 Excel
24-9. Zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2011 Excel
24-10. Ošetření (vyšetření) v zařízeních ambulantní péče podle oddělení Excel
24-11. Léčení diabetici (stav k 31. 12.) Excel
24-12. Lázeňské léčebny k 31. 12. 2011 Excel
24-13. Pacienti v lázeňských léčebnách Excel
24-14. Zařízení lékárenské péče (stav k 31. 12.) Excel
24-15. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
24-16. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
24-17. Výdaje na zdravotnictví Excel
24-18. Výdaje pacientů na regulační poplatky Excel
24-19. Náklady zdravotních pojišťoven na jednu nemocensky pojištěnou osobu Excel
24-20. Aktiva a pasíva zdravotních pojišťoven (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.