Statistická ročenka České republiky - 2012


23. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2011/2012 PDF
23-1. Mateřské školy Excel
23-2. Děti a učitelé mateřských škol podle zřizovatele a státního občanství ve školním roce 2011/2012 Excel
23-3. Základní školy Excel
23-4. Žáci a učitelé základních škol podle zřizovatele a státního občanství ve školním roce 2011/2012 Excel
23-5. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
23-6. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
23-7. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2011/2012 Excel
23-8. Střední školy – žáci podle státního občanství Excel
23-9. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2011/2012 – podle zřizovatele školy Údaje v této tabulce se liší od tištěné formy (opraveno dne 28.06.2013) Excel
23-10. Učitelé ve středních školách – podle zřizovatele školy Excel
23-11. Žáci a absolventi oborů gymnázií Excel
23-12. Žáci čtyřletých oborů gymnázií – denní forma vzdělávání Excel
23-13. Žáci a trenéři středních škol oborů gymnázií s rozšířenou výukou tělesné výchovy Excel
23-14. Odborné vzdělávání ve středních školách Excel
23-15. Žáci oborů odborného vzdělávání ve středních školách Excel
23-16. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné) podle oborů ve školním roce 2011/2012 – denní forma vzdělávání Excel
23-17. Žáci a absolventi středního odborného vzdělávání Excel
23-18. Konzervatoře Excel
23-19. Střední vzdělávání s výučním listem podle oborů ve školním roce 2011/2012 – denní forma vzdělávání Excel
23-20. Nástavbové studium podle oborů ve školním roce 2011/2012 – denní forma vzdělávání Excel
23-21. Vyšší odborné školy – přijímací řízení podle skupin oborů Excel
23-22. Vyšší odborné vzdělávání podle oborů ve školním roce 2011/2012 – denní forma vzdělávání Excel
23-23. Vyšší odborné školy Excel
23-24. Základní umělecké školy Excel
23-25. Žáci jazykových škol ve školním roce 2011/2012 Excel
23-26. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Excel
23-27. Vysoké školy Excel
23-28. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
23-29. Veřejné vysoké školy Excel
23-30. Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle formy studia a skupin studijních programů Excel
23-31. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách Excel
23-32. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol Excel
23-33. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v roce 2011 Excel
23-34. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
23-35. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
23-36. Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů na vzdělávání v roce 2011 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.