Statistická ročenka České republiky - 2012


22. VĚDA A VÝZKUM
Metodika Word PDF
22-1. Lidské zdroje ve vědě a technologiích Excel
22-2. Osoby s terciárním vzděláním Excel
22-3. Vědci a inženýři Excel
22-4. Studenti a absolventi vysokých škol v přírodovědných a technických studijních oborech Excel
22-5. Základní ukazatele výzkumu a vývoje (VaV) Excel
22-6. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
22-7. Zaměstnanci výzkumu a vývoje v jednotlivých sektorech provádění Excel
22-8. Výdaje na výzkum a vývoj v jednotlivých sektorech provádění Excel
22-9. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj za podnikatelský sektor podle velikosti podniků a činností Excel
22-10. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických cílů Excel
22-11. Inovující podniky Excel
22-12. Inovující podniky podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v období 2008–2010 Excel
22-13. Náklady na produktové a procesní inovace v podnikatelském sektoru Excel
22-14. Náklady na produktové a procesní inovace podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2010 Excel
22-15. Tržby podniků s produktovou inovací Excel
22-16. Tržby podniků s produktovou inovací podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2010 Excel
22-17. Patenty udělené v České republice Excel
22-18. Patentové licence Excel
22-19. Zahraniční obchod s high-tech zbožím Excel
22-20. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
22-21. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech průmyslu podle činností Excel
22-22. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech službách podle činností Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.