Statistická ročenka České republiky - 2012


18. OBCHOD, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH
Metodika Word PDF
18-1. Základní ukazatele obchodu (právnické a fyzické osoby) Excel
18-2. Základní ukazatele obchodu (podniky s 250 a více zaměstnanci) Excel
18-3. Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, maloobchodu a oprav motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-4. Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-5. Vybrané základní ukazatele maloobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-6. Tržby v maloobchodě (právnické a fyzické osoby) Excel
18-7. Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby) Excel
18-8. Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (podniky s 250 a více zaměstnanci) Excel
18-9. Vybrané základní ukazatele ubytování (právnické a fyzické osoby) Excel
18-10. Vybrané základní ukazatele stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby) Excel
18-11. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu Excel
18-12. Maximální kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2011 Excel
18-13. Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2011 Excel
18-14. Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2011 Excel
18-15. Delší cesty za účelem trávení volného času Excel
18-16. Satelitní účet cestovního ruchu České republiky Excel
18-17. Tvorba hrubého fixního kapitálu v cestovním ruchu Excel
18-18. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu České republiky Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.