Statistická ročenka České republiky - 2012


9. PŘÍJMY A VÝDAJE OBYVATELSTVA
Metodika Word PDF
9-1. Příjmy hospodařících domácností, míra ohrožení chudobou a náklady na bydlení Excel
9-2. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2011 Excel
9-3. Hospodařící domácnosti podle vztahu čistého příjmu k životnímu minimu v roce 2011 Excel
9-4. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby Excel
9-5. Vydání a spotřeba domácností SRÚ Excel
9-6. Složení domácností SRÚ a struktura peněžních příjmů podle postavení osoby v čele v roce 2011 Excel
9-7. Struktura peněžních vydání domácností SRÚ podle postavení osoby v čele v roce 2011 Excel
9-8. Struktura peněžních vydání u vybraných skupin domácností SRÚ s různou příjmovou úrovní Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.