Statistická ročenka České republiky - 2012


8. CENY
Metodika Word PDF
8-1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitelských cen (roční průměry) Excel
8-2. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) Excel
8-3. Vybrané indexy cen průmyslových výrobců Excel
8-4. Indexy cen stavebních prací podle CZ-CPA a indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel
8-5. Vybrané indexy cen tržních služeb Excel
8-6. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků Excel
8-7. Ceny vybraných sortimentů surového dříví (pouze vlastníci lesa) Excel
8-8. Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb Excel
8-9. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb Excel
8-10. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem a domácnosti důchodců v roce 2011 Excel
8-11. Indexy cen vybraných druhů nemovitostí Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.