Statistická ročenka České republiky - 2012


7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE
Metodika Word PDF
7-1. Peněžní agregáty a protipoložky (stav k 31. 12.) Excel
7-2. Měnová báze ČNB (stav k 31. 12.) Excel
7-3. Úvěry klientům poskytované obchodními bankami celkem, podle účelu (stav k 31. 12.) Excel
7-4. Úvěry klientům poskytované obchodními bankami celkem, podle sektorů a činností (stav k 31. 12.) Excel
7-5. Vklady klientů přijaté obchodními bankami celkem, podle sektorů a činností (stav k 31. 12.) Excel
7-6. Vklady klientů přijaté obchodními bankami celkem, podle délky uložení (stav k 31. 12.) Excel
7-7. Průměrné úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit (roční průměry) Excel
7-8. Repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba Excel
7-9. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských úvěrů Excel
7-10. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských vkladů Excel
7-11. Počet činných komerčních bank (stav k 31. 12.) Excel
7-12. Platební bilance Excel
7-13. Přímé zahraniční investice do České republiky podle zemí Excel
7-14. Přímé zahraniční investice do České republiky podle činností Excel
7-15. Investiční pozice vůči zahraničí (stav k 31. 12.) Excel
7-16. Zahraniční zadluženost České republiky (stav k 31. 12.) Excel
7-17. Devizové rezervy (stav k 31. 12.) Excel
7-18. Indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny Excel
7-19. Devizové kurzy hlavních měn Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.