Statistická ročenka České republiky - 2012


5. NÁRODNÍ ÚČTY
Metodika Word PDF
5-1. Účet výrobků a služeb Excel
5-2. Účet výrobků a služeb – objemové indexy Excel
5-3. Produkce podle činností Excel
5-4. Hrubá přidaná hodnota podle činností Excel
5-5. Konečná spotřeba Excel
5-6. Konečná spotřeba – objemové indexy Excel
5-7. Důchodové komponenty hrubého domácího produktu podle sektorů Excel
5-8. Důchody a běžné výdaje podle sektorů Excel
5-9. Kapitálové a finanční transakce podle sektorů Excel
5-10. Prvotní důchody Excel
5-11. Druhotné důchody Excel
5-12. Finanční transakce s aktivy Excel
5-13. Finanční transakce se závazky Excel
5-14. Finanční aktiva (stav k 31. 12.) Excel
5-15. Finanční pasíva (stav k 31. 12.) Excel
5-16. Věcná struktura čistého majetku rezidentů (stav k 31. 12.) Excel
5-17. Čisté jmění podle skupin sektorů Excel
5-18. Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel
5-19. Vládní deficit Excel
5-20. Vládní dluh (stav k 31. 12.) Excel
5-21. Podrobné členění daní a sociálních příspěvků sektoru vládních institucí Excel
5-22. Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí (COFOG) Excel
5-23. Tvorba hrubého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností Excel
5-24. Pořízení nových budov a staveb podle činností Excel
5-25. Pořízení nových strojů a zařízení podle činností Excel
5-26. Stav čistého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností (stav k 31. 12.) Excel
5-27. Stav hrubého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností (stav k 31. 12.) Excel
5-28. Změna zásob (zásoby celkem) podle činností Excel
5-29. Stav zásob celkem podle činností (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.