Statistická ročenka České republiky - 2012


4. OBYVATELSTVO
Metodika Word PDF
4-1. Pohyb obyvatelstva Excel
4-2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku v roce 2011 Excel
4-3. Složení obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin v roce 2011 Excel
4-4. Snoubenci podle věku a rodinného stavu v roce 2011 Excel
4-5. Sňatky podle vzájemného věku snoubenců v roce 2011 Excel
4-6. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4-7. Sňatky podle vzdělání snoubenců v roce 2011 Excel
4-8. Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství Excel
4-9. Rozvody podle věku a délky trvání manželství v roce 2011 Excel
4-10. Narození podle vitality, legitimity a pohlaví Excel
4-11. Reprodukční míry podle věku ženy Excel
4-12. Živě narození podle věku matky a legitimity Excel
4-13. Živě narození podle legitimity a pořadí narození Excel
4-14. Potraty Excel
4-15. Zemřelí kojenci podle délky života Excel
4-16. Zemřelí podle příčin smrti Excel
4-17. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel
4-18. Naděje dožití Excel
4-19. Vnitřní stěhování podle typu stěhování Excel
4-20. Zahraniční stěhování podle státního občanství Excel
4-21. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.) Excel
4-22. Cizinci v ČR podle pohlaví, věku a občanství (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.