Statistická ročenka České republiky - 2006


28. VOLBY
Metodika PDF
28- 1. Volby do Poslanecké sněmovny 2. a 3. června 2006 - počty voličů, účast ve volbách a odevzdané platné hlasy podle volebních krajů Excel
28- 2. Volby do Poslanecké sněmovny 2. a 3. června 2006 - politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů Excel
28- 3. Volby do Poslanecké sněmovny 2. a 3. června 2006 – výsledky voleb Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.