Statistická ročenka České republiky - 2006


27. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Metodika PDF
27- 1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2005 Excel
27- 2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2005 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.