Statistická ročenka České republiky - 2006


25. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY
Metodika PDF
25- 1. Pohyb agendy u okresních a krajských soudů Excel
25- 2. Pravomocná rozhodnutí soudu a průměrné délky soudního řízení Excel
25- 3. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby Excel
25- 4. Odsouzené osoby za vybrané trestné činy Excel
25- 5. Odsouzené mladistvé osoby za vybrané trestné činy Excel
25- 6. Osoby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody Excel
25- 7. Obvinění podle pohlaví a průměrná délka vazby (stav k 31. 12.) Excel
25- 8. Státní příslušnost vězňů (stav k 31. 12.) Excel
25- 9. Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k 31. 12. 2005 Excel
25-10. Odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody Excel
25-11. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) Excel
25-12. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel
25-13. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) Excel
25-14. Odsouzení podle počtu předchozích odsouzení (stav k 31. 12.) Excel
25-15. Odsouzení podle vzdělání (stav k 31. 12.) Excel
25-16. Zaměstnanost, průměrná měsíční mzda a výsledky v odborném vzdělávání odsouzených Excel
25-17. Odsouzení za vybrané trestné činy v souvislosti s požíváním a distribucí návykových látek (stav k 31. 12.) Excel
25-18. Mimořádné události Excel
25-19. Nehody v železniční dopravě Excel
25-20. Nehody v silniční dopravě Excel
25-21. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě Excel
25-22. Nehody v letecké dopravě Excel
25-23. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany Excel
25-24. Výdaje na požární ochranu Excel
25-25. Požáry Excel
25-26. Požáry podle odvětví vzniku Excel
25-27. Požáry podle odvětví vzniku v roce 2005 Excel
25-28. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2005 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.