Statistická ročenka České republiky - 2006


24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika PDF
24- 1. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
24- 2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů v roce 2005 Excel
24- 3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob Excel
24- 4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek Excel
24- 5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2005 Excel
24- 6. Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění (stav k 31. 12.) Excel
24- 7. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
24- 8. Počet nově přiznaných důchodů Excel
24- 9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů Excel
24-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2005 Excel
24-11. Vyplacené dávky státní sociální podpory Excel
24-12. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2005 Excel
24-13. Zařízení sociální péče (stav k 31. 12.) Excel
24-14. Domovy důchodců podle krajů v roce 2005 Excel
24-15. Místa v zařízeních sociální péče Excel
24-16. Pečovatelská služba Excel
24-17. Pracovníci zabezpečující pečovatelskou službu Excel
24-18. Výdaje na služby sociální péče Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.