Statistická ročenka České republiky - 2006


21. ŠKOLSTVÍ
Metodika PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2005/2006 JPG
21- 1. Mateřské školy Excel
21- 2. Základní školy Excel
21- 3. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
21- 4. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
21- 5. Základní školy církevní a soukromé Excel
21- 6. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2005/2006 Excel
21- 7. Žáci gymnázií - denní vzdělávání a ostatní formy vzdělávání Excel
21- 8. Žáci čtyřletých gymnázií - denní vzdělávání Excel
21- 9. Střední vzdělávání s maturitou (všeobecné) podle oborů ve školním roce 2005/2006 - denní vzdělávání Excel
21-10. Žáci a trenéři sportovních tříd v základních školách, na gymnáziích a na sportovních gymnáziích Excel
21-11. Gymnázia církevní a soukromá - denní vzdělávání Excel
21-12. Střední odborné školy Excel
21-13. Žáci a učitelé středních odborných škol - denní vzdělávání a ostatní formy vzdělávání Excel
21-14. Střední vzdělávání s maturitou (odborné) podle oborů ve školním roce 2005/2006 - denní vzdělávání Excel
21-15. Střední odborné školy církevní a soukromé - denní vzdělávání Excel
21-16. Konzervatoře - denní vzdělávání Excel
21-17. Střední odborná učiliště ve školním roce 2005/2006 (denní vzdělávání) Excel
21-18. Žáci a absolventi středních odborných učilišť Excel
21-19. Střední vzdělávání s výučním listem podle oborů ve školním roce 2005/2006 - denní vzdělávání Excel
21-20. Žáci jazykových škol ve školním roce 2005/06 - denní vzdělávání Excel
21-21. Vyšší odborné školy - vzdělávání denní a dálkové Excel
21-22. Uchazeči o vzdělávání na vyšších odborných školách podle formy a druhu absolvované školy Excel
21-23. Žáci a absolventi vyšších odborných škol podle oborů ve školním roce 2005/2006 - denní vzdělávání Excel
21-24. Vysoké školy Excel
21-25. Studenti vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
21-26. Veřejné vysoké školy Excel
21-27. Studenti veřejných vysokých škol ve školním roce 2005/2006 Excel
21-28. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách Excel
21-29. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol ve školním roce 2005/2006 Excel
21-30. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
21-31. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
21-32. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2005 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.