Statistická ročenka České republiky - 2006


20.TRŽNÍ SLUŽBY
Metodika PDF
20- 1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
20- 2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
20- 3. Základní ukazatele pojišťovacích institucí Excel
20- 4. Základní ukazatele penzijních fondů Excel
20- 5. Základní ukazatele v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20- 6. Pracovníci a zaměstnanci v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20- 7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20- 8. Tržby (příjmy) v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20- 9. Účetní přidaná hodnota v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-10. Průměrná účetní přidaná hodnota na 1 pracovníka v odvětví ostatních tržních služeb Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.