Statistická ročenka České republiky - 2006


18. OBCHOD, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH
Metodika PDF
18- 1. Základní ukazatele v odvětví obchodu (právnické a fyzické osoby) Excel
18- 2. Základní ukazatele v odvětví obchodu (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
18- 3. Základní ukazatele v odvětví ubytování a stravování (právnické a fyzické osoby) Excel
18- 4. Základní ukazatele v odvětví ubytování a stravování (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
18- 5. Vybrané základní ukazatele v jednotlivých obchodních odvětvích (právnické a fyzické osoby) Excel
18- 6. Tržby v maloobchodě (právnické a fyzické osoby) Excel
18- 7. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu Excel
18- 8. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31. 12. 2005 Excel
18- 9. Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2005 Excel
18-10. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2005 Excel
18-11. Delší cesty za účelem trávení volného času Excel
18-12. Příjezdy zahraničních osob Excel
18-13. Výjezdy občanů ČR do zahraničí Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.