Statistická ročenka České republiky - 2006


13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
A.Věda a technologie
Metodika PDF
13-1. Lidské zdroje ve vědě a technologii podle oborů vzdělávání a zaměstnání (zásoba LZVT) Excel
13-2. Studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech Excel
13-3. Souhrnné ukazatele výzkumu a vývoje Excel
13-4. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle sektorů provádění VaV Excel
13-5. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle zaměstnání, vzdělání a vědních oblastí Excel
13-6. Výdaje na výzkum a vývoj podle zdroje financování a sektoru užití Excel
13-7. Výdaje na výzkum a vývoj podle vědních oblastí Excel
13-8. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů Excel
13-9. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru podle odvětví OKEČ Excel
13-10. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů (GBAORD) Excel
13-11. Zahraniční obchod s technologicky vyspělými (high-tech) výrobky Excel
13-12. Inovující ekonomické subjekty v období 2003-2005 Excel
13-13. Inovační náklady a podíl inovovaných a nových výrobků na tržbách v roce 2005 Excel
13-14. Přihlášky vynálezů a udělené patenty od původců z ČR Excel
13-15. Nakoupené licence Excel
13-16. Prodané licence Excel
13-17. Příjmy z technologických služeb Excel
13-18. Výdaje za technologické služby Excel
13-19. Hlavní ukazatele skupiny odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor) Excel
B. Informační společnost
Metodika PDF
13-20. Základní infrastruktura informačních a komunikačních technologií Excel
13-21. Počítačoví odborníci a osoby se vzděláním v oblasti informatiky a výpočetní techniky (VT) Excel
13-22. Základní ukazatele odvětví produkujících informační a komunikační technologie (ICT sektor) Excel
13-23. Rozšíření vybraných ICT v podnikatelském sektoru (stav k 31. 12.) Excel
13-24. Rozšíření používání vybraných ICT zaměstnanci v podnikatelském sektoru (stav k 31. 12.) Excel
13-25. Ekonomické subjekty používající elektronické obchodování Excel
13-26. Finanční objem elektronického obchodování ekonomických subjektů Excel
13-26. Finanční objem elektronického obchodování ekonomických subjektů Excel
13-27. Informační a komunikační technologie v domácnostech Excel
13-28. Přístup jednotlivců k informačním a komunikačním technologiím Excel
13-29. Použití osobního počítače jednotlivci Excel
13-30. Použití internetu jednotlivci Excel
13-31. Místo použití internetu jednotlivci v roce 2005 Excel
13-32. Elektronické obchodování jednotlivci Excel
13-33. Druh zboží a služeb, které byly objednány přes internet a způsob jejich platby Excel
13-34. Informační a komunikační technologie v sektoru veřejné správy k 31. 12. 2004 Excel
13-35. Informační a komunikační technologie ve školství Excel
13-36. Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách podle krajů Excel
13-37. Informační a komunikační technologie ve zdravotnických zařízeních (stav k 30. 9.) Excel
13-38. Využívání internetu a počítače zaměstnanci samostatných ordinací lékařů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.