Statistická ročenka České republiky - 2006


11. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Metodika PDF
11-1. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel
11-2. Deflátory vývozu a dovozu, směnné relace a indexy vývozu a dovozu Excel
11-3. Vývoz, dovoz a obchodní bilance podle hlavních zemí Excel
11-4. Vývoz vybraných druhů zboží Excel
11-5. Dovoz vybraných druhů zboží Excel
11-6. Zahraniční obchod podle tříd SITC, rev. 3 Excel
11-7. Vývoz podle dvoumístných položek SKP Excel
11-8. Dovoz podle dvoumístných položek SKP Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.