Statistická ročenka České republiky - 2006


9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA
Metodika PDF
9-1. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností Excel
9-2. Složení souboru zpravodajských domácností podle sociálních skupin v roce 2005 Excel
9-3. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností podle sociálních skupin v roce 2005 Excel
9-4. Složení zpravodajského souboru rodin s dětmi s minimálními příjmy a domácností zaměstnanců s dětmi v roce 2005 Excel
9-5. Struktura peněžních příjmů a výdajů rodin s dětmi s minimálními příjmy a domácností zaměstnanců s dětmi v roce 2005 Excel
9-6. Struktura peněžních výdajů domácností s různou příjmovou úrovní podle sociálních skupin Excel
9-7. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin na 1 obyvatele Excel
9-8. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele Excel
9-9. Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel
9-10. Hospodařící domácnosti podle sociálních skupin v roce 2004 Excel
9-11. Hospodařící domácnosti podle vztahu čistého příjmu k životnímu minimu v roce 2004 Excel
9-12. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby1) v roce 2004 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.