Statistická ročenka České republiky - 2006


5. NÁRODNÍ ÚČTY
Metodika PDF
5-1. Účet výrobků a služeb Excel
5-2. Účet výrobků a služeb - vývoj ve stálých cenách Excel
5-3. Produkce podle odvětví OKEČ Excel
5-4. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví OKEČ Excel
5-5. Konečná spotřeba Excel
5-6. Indexy konečné spotřeby Excel
5-7. Důchodové komponenty hrubého domácího produktu podle sektorů Excel
5-8. Důchody a běžné výdaje podle sektorů Excel
5-9. Kapitálové a finanční transakce podle sektorů Excel
5-10. Prvotní důchody Excel
5-11. Druhotné důchody Excel
5-12. Finanční transakce - aktiva Excel
5-13. Finanční transakce - závazky Excel
5-14. Finanční aktiva (stav k 31. 12.) Excel
5-15. Finanční pasiva (stav k 31. 12.) Excel
5-16. Věcná struktura čistého majetku rezidentů (stav k 31. 12.) Excel
5-17. Čisté jmění podle skupin sektorů Excel
5-18. Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel
5-19. Vládní deficit (stav k 31. 12.) Excel
5-20. Vládní dluh (stav k 31. 12.) Excel
5-21. Tvorba hrubého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle odvětví OKEČ Excel
5-22. Pořízení nových budov a staveb podle odvětví OKEČ Excel
5-23. Pořízení nových strojů a zařízení podle odvětví OKEČ Excel
5-24. Stav čistého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle odvětví OKEČ - „běžné ceny“ (stav k 31. 12.) Excel
5-25. Stav čistého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle odvětví OKEČ - „stálé ceny“ (stav k 31. 12.) Excel
5-26. Změna zásob (zásoby celkem) podle odvětví OKEČ Excel
5-27. Stav zásob celkem podle odvětví OKEČ (stav k 31. 12.) Excel
5-28. Stav hmotných nevyráběných aktiv celkem podle odvětví OKEČ (stav k 31. 12.) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.