Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2016


Přílohy k části I
A1 Klasifikace typů výrobního zaměření Excel PDF
A2 Podíl standardní produkce odvětví v rámci hlavních typů VZ
 
Excel PDF
B1 Počty podniků dle výrobního zaměření v jednotlivých krajích Excel PDF
B2 Podíl podniků různého výrobního zaměření na celkovém počtu podniků v jednotlivých krajích (%) Excel PDF
B3 Výměra zemědělské půdy v ha podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti zemědělských podniků v regionálním členění Excel PDF
B4 Průměrná hektarová výměra subjektů právnických a fyzických osob v rozlišení podle tříd ekonomické velikosti a regionálního hlediska
 
Excel PDF
C1 Detailní struktura zemědělských subjektů: Česká republika Excel PDF
C2 Detailní struktura zemědělských subjektů: Hl. m. Praha Excel PDF
C3 Detailní struktura zemědělských subjektů: Středočeský kraj Excel PDF
C4 Detailní struktura zemědělských subjektů: Jihočeský kraj Excel PDF
C5 Detailní struktura zemědělských subjektů: Plzeňský kraj Excel PDF
C6 Detailní struktura zemědělských subjektů: Karlovarský kraj Excel PDF
C7 Detailní struktura zemědělských subjektů: Ústecký kraj Excel PDF
C8 Detailní struktura zemědělských subjektů: Liberecký kraj Excel PDF
C9 Detailní struktura zemědělských subjektů: Královéhradecký kraj Excel PDF
C10 Detailní struktura zemědělských subjektů: Pardubický kraj Excel PDF
C11 Detailní struktura zemědělských subjektů: Kraj Vysočina Excel PDF
C12 Detailní struktura zemědělských subjektů: Jihomoravský kraj Excel PDF
C13 Detailní struktura zemědělských subjektů: Olomoucký kraj Excel PDF
C14 Detailní struktura zemědělských subjektů: Zlínský kraj Excel PDF
C15 Detailní struktura zemědělských subjektů: Moravskoslezský kraj
 
Excel PDF
D1 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Česká republika Excel PDF
D2 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Hl. m. Praha Excel PDF
D3 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Středočeský kraj Excel PDF
D4 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Jihočeský kraj Excel PDF
D5 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Plzeňský kraj Excel PDF
D6 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Karlovarský kraj Excel PDF
D7 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Ústecký kraj Excel PDF
D8 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Liberecký kraj Excel PDF
D9 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Královéhradecký kraj Excel PDF
D10 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Pardubický kraj Excel PDF
D11 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Kraj Vysočina Excel PDF
D12 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Jihomoravský kraj Excel PDF
D13 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Olomoucký kraj Excel PDF
D14 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Zlínský kraj Excel PDF
D15 Základní charakteristiky zemědělských subjektů: Moravskoslezský kraj
 
Excel PDF
Graf E1 Struktura podniků ve třídách ekonomické velikosti v rámci skupin výrobního zaměření – zemědělské subjekty celkem Excel PDF
Graf E2 Struktura podniků ve třídách ekonomické velikosti v rámci skupin výrobního zaměření – subjekty fyzických osob Excel PDF
Graf E3 Struktura podniků ve třídách ekonomické velikosti v rámci skupin výrobního zaměření – subjekty právnických osob Excel PDF
Graf E4 Průměrná výměra zemědělské půdy v rámci skupin výrobního zaměření Excel PDF
Graf E5 Průměrný počet dobytčích jednotek v rámci skupin výrobního zaměření
 
Excel PDF
1 Zemědělské subjekty a jejich zastoupení ve skupinách výrobního zaměření PDF JPG
2 Subjekty fyzických osob a jejich zastoupení ve skupinách výrobního zaměření PDF JPG
3 Subjekty právnických osob a jejich zastoupení ve skupinách výrobního zaměření PDF JPG
4 Zemědělské subjekty s výrobním zaměřením na chov zvířat zkrmujících objemnou píci PDF JPG
5 Zemědělské subjekty s výrobním zaměřením na polní výrobu PDF JPG
6 Zemědělské subjekty s výrobním zaměřením na smíšenou výrobu PDF JPG
7 Zemědělské subjekty s výrobním zaměřením na chov zvířat krmených jadrným krmivem PDF JPG
8 Zemědělské subjekty s výrobním zaměřením na zahradnictví a trvalé kultury PDF JPG

Zveřejněno dne: 27.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.