Metodika – cizinci v ostatních zemích EU

 

Eurostat zveřejňuje údaje od jednotlivých zemí získané na základě Nařízení EP a Rady č. 862/2007, o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Výchozími jsou informace o obvykle bydlícím obyvatelstvu, resp. cizincích.

Článek 2 příslušného nařízení definuje místo obvyklého pobytu jako "místo, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí; v případě, že tyto informace nejsou k dispozici, pak místo zákonného nebo ohlášeného pobytu".

Mezi obvykle bydlící cizince jsou pak řazeny osoby, jejichž skutečná nebo předpokládaná délka pobytu na území je nebo pravděpodobně bude nejméně dvanáct měsíců dlouhá.

S odlišného pojetí definic vychází rozdíl mezi údaji zveřejňovanými v kapitole Cizinci v zemích EU (pro níž jsou určující požadavky výše uvedeného Nařízení) a v kapitole Počet cizinců, která vychází ze statistik zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie Ministerstva vnitra.

Cizinecká policie zveřejňuje stavy cizinců k příslušnému datu, a to cizince spadající do některé z následujících kategorií:

- občané zemí EU s potvrzením o přechodném pobytu a jejich rodinní příslušníci, kteří nejsou sami občané zemí EU, s povolením k přechodnému pobytu formou pobytové karty

- občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci s povolením k trvalému pobytu

- občané třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobých víz

- občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu

- občané třetích zemí s povolením k trvalému pobytu

- cizinci pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany

viz Metodika počtu cizinců