Data - mezinárodní ochrana

 

  • R21 Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 2019)
  • R22 Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1. 1. 1997 - 31. 12. 2019)
  • R23 Udělená státní občanství ČR azylantům v letech 2000 - 2019
  • R24 Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech; září 2006 - prosinec 2019

  • Detailní údaje