Data - cizinci v ostatních zemích EU

 

  • R01 Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu ve vybraných zemích EU (stav k 1. 1. příslušného roku)

  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2020
  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2019
  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2018
  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2017
  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2016
  • T01 Cizinci ve vybraných evropských zemích - vybraná státní občanství k 1. 1. 2015