Cizinci: Zaměstnanost - datové údaje

 

 • Cizinci evidovaní úřady práce
 • R321 Cizinci evidovaní na úřadech práce v regionech soudržnosti, krajích a okresech v letech 1995 - 2011 a 2015 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R322 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - CELKEM
 • R323 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - MUŽI
 • R324 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ŽENY
 • R325 Cizinci evidovaní na úřadech práce - občané států EU (stav k 31. 12.)
 • R326 Počet evidencí cizinců na ÚP podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) (k 31. 12.)
 • R327 Počet evidencí cizinců na úřadech práce podle KZAM/CZ-ISCO (k 31. 12.)
 • R328 Občané Slovenska evidovaní na úřadech práce v krajích a okresech v letech 1993 - 2011 (k 31. 12.)

 • Cizinci s živnostenským oprávněním
 • R311 Cizinci s platným živnostenským oprávněním v regionech soudržnosti, krajích a okresech v letech 1995 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R312 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - CELKEM
 • R313 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - MUŽI
 • R314 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ŽENY
 • R315 Cizinci s platným živnostenským oprávněním - občané států EU (stav k 31. 12.)
 • R316 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin a pohlaví (k 31. 12.)

 • Zaměstnanost cizinců
 • R301 Zaměstnanost cizinců v regionech soudržnosti, krajích a okresech v letech 1995 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R302 Zaměstnanost cizinců v regionech soudržnosti, krajích a okresech podle postavení v zaměstnání v letech 1995 - 2022 (stav k 31. 12.)
 • R303 Zaměstnanost cizinců podle státního občanství (stav k 31. 12.)
 • R304 Zaměstnanost cizinců podle státního občanství a postavení v zaměstnání (stav k 31. 12.)

 • Detailní údaje