Úvod  > Obyvatelstvo v Ústeckém kraji a jeho okresech v roce 2011

Vytisknout

Obyvatelstvo v Ústeckém kraji a jeho okresech v roce 2011

Podle předběžné statistické bilance žilo na území kraje k 31. prosinci 2011 celkem 827 992 obyvatel, v tom 408 927 mužů a 419 065 žen. Počet obyvatel v roce 2011 je výsledkem bilance, která navazuje na údaje ze sčítání lidu k 26. 3. 2011. Během prvního až čtvrtého čtvrtletí počet zemřelých osob převýšil počet živě narozených dětí o 196. Saldo migrace dosáhlo záporné bilance, což znamená, že přistěhovalých osob bylo o 226 méně než osob vystěhovalých.

Z porovnání okresů je patrné, že od počátku roku přirozenou měnou (tj. rozdílem počtu živě narozených a zemřelých) poklesl počet obyvatel nejvýrazněji v okrese Most (o 167 osob) a Teplice (o 122 osob). Naopak nejvyšší přírůstek obyvatel byl zaznamenán v okrese Děčín (+58 osob).
Celkový počet obyvatel v kraji se od počátku roku snížil o 422 osob. K poklesu došlo téměř ve všech okresech s výjimkou okresu Louny, kde byl zaznamenán nárůst počtu obyvatel o 385 osob a Litoměřice (o 147 osob).
K přírůstku stěhováním došlo ve čtyřech okresech kraje (Louny, Teplice, Most a Litoměřice). V ostatních okresech došlo k úbytku, nejvíce v okrese Ústí nad Labem (o 550 osob). Celkový přírůstek obyvatel se projevil nejvýrazněji, jak bylo výše zmíněno, v okrese Louny, zatímco k nejvýraznějším úbytkům došlo v okresech Ústí nad Labem a Děčín.


Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2011 (předběžné výsledky).

PohybOb.xlsNarozeni.xlsZemreli.xlsObyv_Kraje.xlsPohybOb_kraje.xlsNarozeni_kraje.xlsZemreli_kraje.xlsMigrace_kraje.xls