Úvod  > Aktuality > Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2011 (předběžné výsledky)

Vytisknout

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2011 (předběžné výsledky)

Na konci roku 2011 žilo v Libereckém kraji 438 558 obyvatel, což představuje 4,2 % republikového úhrnu. Počet obyvatel je výsledkem bilance, která navazuje na výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo k 26. 3. 2011.

V průběhu roku 2011 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 654 dětí (z toho 2 341 chlapců). Ve srovnání s rokem 2010 to znamená o 9,1 % (466 dětí) méně. Meziroční pokles počtu živě narozených se projevil také ve všech okresech Libereckého kraje – v okrese Česká Lípa o 12,2 % (152 dětí), v okrese Semily o 10,1 % (81 dětí), okres Liberec zaznamenal 8,0% (163 dětí) a okres Jablonec nad Nisou 6,8% (70 dětí) pokles. Mimo manželství se v roce 2011 narodilo 47,4 % živě narozených dětí, tedy o 1,9 procentních bodů více než v roce 2010.


Tabulka –

Stav a pohyb obyvatelstva v České republice, Libereckém kraji a v jeho okresech v roce 2011


Tabulka –

Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v letech 1990–2011


Graf - Živě narození v okresech Libereckého kraje v letech 1990–2011

V přepočtu na 1 000 obyvatel se v Libereckém kraji živě narodilo 10,6 dětí. V mezikrajském srovnání se jednalo o 4. nejvyšší hodnotu. Na prvním místě se z pohledu tohoto ukazatele umístil Středočeský kraj (11,4 ‰), poslední místo patřilo Zlínskému kraji (9,4 ‰). V rámci Libereckého kraje se relativně nejvíce dětí narodilo v okrese Liberec (11,1 ‰) a nejméně v okrese Semily (9,7 ‰).

Graf - Porodnost a úmrtnost podle krajů v roce 2011

V Libereckém kraji v roce 2011 zemřelo celkem 4 228 osob, což je o 23 osob méně než v roce 2010. Příčinou celé poloviny uvedených úmrtí byly i v roce 2011 nemoci oběhové soustavy. Téměř 27 % zemřelých podlehlo nádorovým onemocněním (novotvarům), z toho v 98,4 % se jednalo o zhoubné novotvary. Nemoci dýchací soustavy způsobily 4,4 %, nemoci trávicí soustavy 4,3 % a vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 6,6 % úmrtí. V relativním vyjádření (tzn. v počtu zemřelých na 1 000 obyvatel) dosáhl Liberecký kraj ve srovnání s ostatními kraji nejnižší hodnoty (9,7 ‰). Relativně nejvíce osob zemřelo v Moravskoslezském kraji (10,9 ‰).

Přírůstek obyvatel přirozenou měnou (tj. převaha počtu živě narozených nad počtem zemřelých) dosáhl v Libereckém kraji ve sledovaném roce hodnoty 426 osob a byl tak o 443 osob nižší než v roce 2010. Kladný přirozený přírůstek byl zjištěn také ve 3 okresech Libereckého kraje, výjimkou byl pouze okres Semily, ve kterém počet zemřelých nad počtem živě narozených převážil o 64 osob.


Graf - Živě narození a přírůstek (úbytek) obyvatel přirozenou měnou v Libereckém kraji v letech 2000-2011


Kladné hodnoty dosáhl také migrační přírůstek, když činil 254 osob. Ze zahraničí se na území Libereckého kraje v roce 2011 přistěhovalo 620 osob, do zahraniční se pak oficiálně vystěhovalo 183 osob. Saldo zahraniční migrace tím dosáhlo kladné hodnoty ve výši 437 osob. Stěhováním v rámci ostatních krajů České republiky naopak Liberecký kraj ztratil 183 osob (3 326 přistěhovalých a 3 509 vystěhovalých).

Graf - Přistěhovalí a přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v Libereckém kraji v letech 2000-2011


Na migrační přírůstek kraje měl pak největší zásluhu okres Liberec, ve kterém bylo vykázáno kladné migrační saldo ve výši 388 osob. Kladné saldo bylo dosaženo také v okrese Jablonec nad Nisou (99 osob) a Semily (43 osob). Opačně tomu bylo v okrese Česká Lípa, kde počet vystěhovalých převážil nad počtem přistěhovalých o 276 osob.

Celkový meziroční přírůstek obyvatel v Libereckém kraji dosáhl ve sledovaném roce 680 osob. Z uvedených údajů je patrné, že se na tomto výsledku podílely pouze dva okresy – v okrese Liberec byl vykázán celkový přírůstek ve výši 645 osob, v okrese Jablonec nad Nisou ve výši 146 osob. V okrese Česká Lípa celkově ubylo 90 osob, v okrese Semily pak 21 osob.


Graf - Přírůstek počtu obyvatel přirozenou měnou v okresech Libereckého kraje v letech 1990–2011


V roce 2011 bylo v Libereckém kraji evidováno 1 962 potratů (o 20 více než v roce 2010) a v 61,9 % se jednalo o umělé přerušení těhotenství. V přepočtu na 1 000 obyvatel Liberecký kraj vykázal 2. nejvyšší hodnotu.

Během roku 2011 bylo v Libereckém kraji oddáno 1 954 párů, což je ve srovnání s minulým obdobím o 26 více Ve sledovaném roce bylo naopak v kraji 1 296 manželství rozvedeno, tedy meziročně o 55 méně.


Tabulka –

Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2011 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)


Graf - Sňatečnost, rozvodovost a potratovost podle krajů v roce 2011

Další údaje jsou k dispozici v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR 1. až 4. čtvrtletí 2011

tab3.xlstab1.xlstab2.xls